Allah&Din

ORUÇ


Oruç, beynin frontal lobunu geliştirir. Dolayısıyla bilinçli, tahammüllü ve tatminkâr olmayı öğretir/geliştirir. 

2:183 Gerçeği onaylayanlar! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır.

Orucun başka fiziksel yararları da vardır. 

DEVAMINI OKU


KURBAN


Her sene “Kurban Bayramı” adı altında milyonlarca hayvanın öldürülmesi, sokakların ve denizlerin kana bulanması Tanrı’nın emri değildir! 

Kurban Kâbe’ye gönderilirdi. 

22:33 Onları o Tarihi Eve bağışlamadan önce, onlardan belli bir süre yararlanırsınız. 

Kurbanın Kâbe’ye gönderilme sebebi; ziyaretçilerin (umrecilerin) veya avlanma yasaklı konferansçıların (hacıların) karınlarını doyurmalarını sağlamaktır. Yani bu ibadetin amacı hayvan öldürmek değil, hayvanı pozitif bir amaç uğruna ‘kurban’ etmektir. 

DEVAMINI OKU


NAMAZ


Namaz, Arapça ayetler okuyarak yatıp-kalkmak değildir, ödenecek bir borç da değildir! Zaten Tanrı’ya olan borç ödenebilir mi? 

16:18  Tanrı’nın nimetini saysanız bitiremezsiniz… 

4:34 O'ndan ne dilediyseniz size verdi. Tanrı’nın nimetlerini sayarsanız bitiremezsiniz…

Namaz” kelimesi Arapça değil, Farsçadır. Kuran’da namazdan “salat” olarak bahsedilir; desteklemek/dayanışma kurmak/bağlantı kurmak/dua etmek anlamlarına gelir. 

DEVAMINI OKU


HAC VE UMRE


*Ön Bilgi: Hac merkezi Mekke değil, Kudüs’tür. Merkezin Kudüs olduğu “Kutsal Ev adlı konuda açıklanmıştır.

HAC (KONFERANS) 

Hac” kelimesi “tartışma, tartışma yöntemi, eleştiri malzemesi, bahane, delil anlamlarına gelir (2:76, 2:139, 2:150, 2:258, 3:20, 3:61, 3:65, 3:66, 3:73, 4:165, 6:83, 6:80, 6:149, 40:47, 42:15, 42:16, 45:25). 

Dağa çıkmak, küpün etrafında yedi tur atmak veya şeytan adlı dikili taşları taşlamak hac değildir. Hac; fikirlerin, araştırmaların ve eleştirilerin sunulduğu, muhtaçların rızıklandırıldığı, insanları birleştirici ve geliştirici bir konferanstır.

DEVAMINI OKU


KUTSAL EV


Kutsal Ev, İslam dininin hac merkezi ve kıblesidir. İlk Ev, Kâbe ve Kutsal Mescit olarak da nitelenir (3:96, 5:97, 2:144). En popüler ismi “çıkıntı/yükselti/tepe” anlamlarına gelen Kâbe’dir. (Kâbe’nin “küp anlamına geldiği iddia edilse de Kuran bu iddiayı çürütür. 5:6 ayetinde topuk/topuk kemiklerinden bahsedilirken “el-ka’beyni” kelimesi kullanılır.) 

DEVAMINI OKU


AHİRET (SONRAKİ YAŞAM)


Mevcut evren(ler)in çöküşü; yeni ve sonsuz evren(ler)in başlangıcına sebep olacaktır. 

29:20 …Sonra, yine Tanrı son yaratılışı başlatacaktır….

14:48 
Yerin başka bir yere, göğün başka bir göğe dönüştürüleceği… 

40:39 …Sonraki yurt ebedi bir duraktır

DEVAMINI OKU


NEDEN VE NİÇİN VARIZ?


Melek türü: Tanrı bilinciyle kodlu, Tanrı’yı direkt bilen ve çoğunlukla Tanrı’nın buyruğunu/iyiyi/pozitifi yerine getiren bir türdür. Ancak, İblis gibi yoldan çıkan melekler, derecesini/seviyesini kaybederek cine dönüşebilir (2:34, 18:50, 7:13). 

Cin türü: İnsanlıktan önce de vardı (15:27). Tanrı bilinciyle kodludur, Tanrı’yı ve sorgulanacağını direkt bilir (37:158). Hem teslimiyeti/iyiyi/erdemi hem de şeytanlığı/kötülüğü/negatifi seçebilir (72:11).

İnsan türü: Tanrı bilinciyle kodludur (30:30). Tanrı’ya, O’nun mesajları/işaretleri sayesinde de teslim olabilir (12:105, 21:10); ancak yine de kötülüğü/negatifi seçebilir.

Evren(ler)de henüz insan veya cin varlıkları yokken, özgür düşünceli pozitif varlıklar (melekler) vardı. Tanrı’nın sözünden çıkan/negatif seçimini uygulayan bazı melekler, yeni bir tür (cin) oluşturdu. Böylece; teslimiyet ile baş kaldırışın, bütüncüllük ile kibrin, sevgi ile korkunun, yapıcılık ile yıkıcılığın, iyi ile kötünün; negatif ile pozitifin mücadelesi başladı...

DEVAMINI OKU


CANLILIK, EVRİM VE İNSAN


CANLILIK 

Bilimsel olarak hayatın temel kaynağı bilinmese de canlı hayatının suda başladığı ve balçık katmanlarında devam ettiği bilinir. Yani mikroskobik canlıların, bitkilerin, hayvanların, insanların atası/ham maddesi su ve topraktır… 

DEVAMINI OKU


EVREN


EVRENİN BAŞLANGICI

Evren, büyük bir patlama ile 0 boyutlu teklik halini değiştirerek genişlemeye başlamıştır… 

21:30  İnkar edenler, görmezler mi ki gökler ve yer bitişik durumda idi de biz onları ayırdık/patlattık? Ayrıca her canlıyı da sudan yarattık. Hâlâ gerçeği onaylamayacaklar mı? 

51:47 Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz

DEVAMINI OKU


PEYGAMBERLER VE ELÇİLER


Peygamber (Nebi): Haber alan, çağıran, ilan eden.

Elçi (Resul): Haber ileten, tebliğ eden, mesajcı, bildiren. 

Peygamberler ve elçiler, tanrısal bilgileri insanlara aktaran kişilerdir. Her peygamber aynı zamanda elçidir, ancak her elçi peygamber değildir. (Örneğin; İsmail’den peygamber olan bir elçi diye bahsedilir [19:54].) 

DEVAMINI OKU


SADECE KURAN


Uzun lafın kısasını baştan söylemek gerekirse, tek bir ayet yeterlidir… 

6:114  Tanrı'dan başka hüküm koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir

DEVAMINI OKU


KURAN’IN KORUMA SİSTEMİ: 19


KURAN’I TANRI KORUMUŞTUR

Kuran; tanrısal, benzersiz, uydurulmamış, gerçek, korunmuş ve ayırt edici bir mesaj olduğunu iddia eder. Ancak bu iddiaların ispatı “Kuran’da yazıyor işte!” cümlesi değildir…

DEVAMINI OKU


ALLAH VE DİN


ALLAH VE DİN NEDİR, NE DEĞİLDİR?

İlk olarak “Allah” ve “din” ne değildir, ona bakalım…


Allah, Tanrı’nın özel adı değildir.

Allah, yalnızca Arapça bilen bir varlık değildir.

Allah, yalnızca Muhammed’in tanrısı değildir.

Allah, cezalandırma hastası bir varlık değildir.

Allah, kendine taptırma meraklısı bir varlık değildir.

Allah, dünyadaki kötülüğün sebebi değildir.

Allah, zarar veren değildir.


Din, aklını kullanmayı ve hayatı sorgulamayı yasaklayan kurallar bütünü veya dayatılmış zorunlu görevler değildir.

Din, tapınmak değildir.

Din, Tanrı ile peygamber arasında bir şirket değildir.

Din, Arapça sözleri ezberlemek veya anlamadan okumak değildir.

Din, kuruma veya tarikata bağlı olmak değildir.

DEVAMINI OKU


Sayfa: 2 - 1

En iyi kendi aklınızı kullanarak görüntülenir.
Telif hakkı yoktur. Her şey kaynak gösterilmeden kopyalanabilir ve paylaşılabilir.